Projektni tim

Prof. dr. Dinka Čorkalo Biruški, Filozofski fakultet Zagreb, voditeljica
Doc. dr. Margareta Jelić, Filozofski fakultet Zagreb, suradnica
Prof. dr. Tea Pavin Ivanec, Učiteljski fakultet, Zagreb, suradnica
Dr. Jasmina Tomašić Humer, Filozofski fakultet Osijek, suradnica postdoktorandica
Dr. sc. Blaž Rebrenjak, Filozofski fakultet Zagreb, viši asistent, suradnik
Lana Pehar, Filozofski fakultet Zagreb, suradnica doktorandica