HR | EN

Raspored predavanja

Raspored predavanja - ljetni semestar 2016/2017

Raspored predavanja za ljetni semestar akademske godine 2016./2017. za preddiplomski i diplomski studij nalazi se u prilogu.

Moguće su manje izmjene rasporeda, pa vas molimo da ih pratite na ovoj stranici.

Došlo je do izmjene u rasporedu predavanja za 3. godinu preddiplomskog studija. Kolegij Psihologija sporta izvodit će se srijedom  od 09:00 do 11:00 sati na Kineziološkom fakultetu, Horvaćanski zavoj 15, P1. Prvi termin nastave održat će se 8.ožujka 2017.

Raspored predavanja - zimski semestar 2016/2017

Raspored predavanja za zimski semestar akademske godine 2016./2017. za preddiplomski i diplomski studij nalazi se u prilogu.

Moguće su manje izmjene rasporeda, pa vas molimo da ih pratite na ovoj stranici.