Program

Program diplomskog studija psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa temeljem članka 51. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04) izdalo je 02. lipnja 2005. Dopusnicu (Kl: UP/I – 602-04/05-16/294; Ur br: 533-07-05-2) Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Ivana Lučića 3, za izvođenje diplomskog sveučilišnog studija Psihologija (jednopredmetni).

Izmjene programa

Vijeće Odsjeka za psihologiju predložilo je i odobrilo sljedeće izmjene programa:


- Izmjene programa 08-09; izmjene vrijede od akademske godine 2008./2009. na temelju dokumenta: odluka Fakultetskog vijeća od 02. i 17. srpnja 2008., KLASA: 602-04/08-01/118, URBROJ: 3804-850-08-90, 21. srpnja 2008.

- Izmjene programa 09-10 do 13-14; u dokumentu su navede sve izmjene programa od ak. godine 2009./2010. do ak. godine 2013./2014.

- Izmjene izvedbenog plana 14-15; u dokumentu su navede sve izmjene programa od akademske godine 2014./2015. odobrene na sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta održanoj 27. lipnja 2014. (KLASA: 602-01/14-01/135, URBROJ: 3804-850-14-18, 1. srpnja 2014; KLASA: 602-04/14-01/102, URBROJ: 3804-850-14-13, 2. srpnja, 2014.)