HR | EN

Doktorski studij psihologije

Voditeljica

/uploads/79/22/7922c0138bb5333c290fb99d94b8a1e1/Maslic2.jpg

Prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić
Soba: C-317, Tel. 4092 199
E-mail: darja.maslic@ffzg.hr

Tajnica

/uploads/54/77/5477eda94a3abe09eaf142f7af3873fd/Maricic2.jpg

Antonija Maričić
Soba: C-307, Tel. 4092 190
E-mail: afaletar@ffzg.hr, drpsih@ffzg.hr

Uvodna riječ voditeljice

 

Dobrodošli na Doktorski studij psihologije!

Upravo je objavljen natječaj za upis nove generacije doktorskih studenata. Pozivamo sve zainteresirane da prouče hodogram upisa, uvjete studiranja i organizaciju doktorskog studija psihologije na našem fakultetu.

Sve alumne, sadašnje i buduće doktorande s veseljem obavještavam da je naš doktorski studij upješno prošao postupak međunarodne akreditacije te nam je u srpnju 2018. izdana potvrda o ispunjavanju uvjeta za izvođenje programa.

Na temelju samoanalize koju smo proveli 2017. godine te preporuka međunarodnog povjerenstva, izradili smo izmjene u programu. Izmjene su u postupku odobravanja, pa očekujemo kako će nova generacija studirati prema programu koji odlikuje veća izbornost sadržaja i metoda rada te individualan pritup potrebama i interesima pojedinog kandidata.

Nastavnici i mentori na našem doktorskom studiju su aktivni znanstvenici koji se istraživački bave različitim područjima psihologije, a odlikuje ih visoka znanstvena produktivnost, međunarodna citiranost i nastavničke kompetencije. Osim 25 nastavnika s Odsjeka za psihologiju, naš tim čine i istaknuti znanstvenici s Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru, nastavnici s drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te znanstvenici s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.   

Studente Doktorskog studija psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu odlikuje šarolikost istraživačkih interesa i različiti karijerni putovi. Otprilike polovica studenata radi na akademskim institucijama kao istraživači, znanstveni novaci ili asistenti, dok polovica dolazi iz prakse, iz poslovnog, javnog i nevladinog sektora. Zato je izvedbeni program doktorskog studija prilagođen studentima koji studiraju uz rad. Potrebe studenata i njihovo zadovoljstvo studijem, nastavnicima i radom mentora kontinuirano pratimo, a o rezultatima izvještavamo i nastavnike i predstavnike studenata. Doktorski studij psihologije mogu upisati i kandidati drugih struka, nakon što uspješno završe pripremnu godinu, a obaveze i prava studenata regulirane su Pravilnikom o Doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Okosnicu studija čini individualni rad s mentorom te individualne konzultacije s drugim nastavnicima. Ovisno o potrebama i interesima studenata, u ovaj proces uključujemo i znanstvenike iz drugih zemalja. Svaki student ima individualno povjerenstvo za praćenje i individualni program studija. Na studiju njegujemo kolegijalni odnos između nastavnika i studenata te suradničku klimu među studentima. Cijenimo predanost istraživačkom radu, otvorenost za suradnju, inovativnost i znanstvenu produktivnost. Studente potičemo na istraživački rad, objavljivanje znanstvenih radova, sudjelovanje na znanstvenim konferencijama i međunarodnu razmjenu. Naši doktorandi su oslobođeni plaćanja kotizacije za sudjelovanje u dvije najveće međunarodne konferencije iz psihologije koje se bienalno održavaju u Hrvatskoj: Dani Ramira i Zorana Bujasai i Dani psihologije u Zadru.

Doktorski studij predstavlja najviši stupanj akademskog obrazovanja. Uspješnim završetkom, stječete akademski naslov doktora znanosti u području društvenih znanosti, polju psihologije. To znači da ste razvili kompetencije potrebne za provedbu istraživanja koja će dovesti do novih spoznaja te da posjedujete znanja i vještine potrebne za uspješno obavljanje najsloženijih zadataka u praksi.

Pridružite nam se!

Kontakt

Adresa:

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Lučića 3,
HR-10000 Zagreb

Telefonska centrala:

+385 1 4092 111

Telefaks u Prijemnoj kancelariji:

+385 1 6156 879

OIB:

90633715804

PDV identifikacijski broj:
PDV ID:

HR90633715804

Matični broj:

3254852

RKP – broj iz Registra
proračunskih i izvanproračunskih
korisnika:

1958

IBAN:

HR1823600001101311177

Žiro-račun:

2360000-1101311177

SWIFT:

ZABA HR2X

Poziv na broj odobrenja za Doktorski studij psihologije: 43-120-3030

Opširnije kontaktne podatke o instituciji možete saznati na adresi: http://infosl.ffzg.unizg.hr/ffzg-info/.

 

Više kontaktnih podataka djelatnika Filozofskog fakulteta u Zagrebu možete pronaći na adresi imenik.ffzg.hr ili na stranici Službe