Program

Program preddiplomskog studija psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa temeljem članka 51. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04) izdalo je 02. lipnja 2005. Dopusnicu(Kl: UP/I-602-04/05-16/284; Ur. br::533-07-05-2) Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Ivana Lučića 3, za izvođenje preddiplomskog sveučilišnog studija Psihologija.

Izmjene programa

Vijeće Odsjeka za psihologiju predložilo je i odobrilo sljedeće izmjene programa preddiplomskog studija:


- Izmjene programa 06-07; izmjene vrijede od akademske godine 2006./2007. na temelju dokumenta: odluka Fakultetskog vijeća od 28. lipnja 2006., KLASA: 602-04/06-01/179, URBROJ: 3804-850-06-5, 05. srpnja 2006.

- izmjena satnice za obavezni kolegij Uvod u razvojnu psihologiju (umjesto 1P, 2S nova satnica od 2P, 1S, 1V), vrijedi od akademske godine2006./2007. na temelju dokumenta: odluka Fakultetskog vijeća od 18. prosinca 2006., KLASA: 602-04/06-01/261, URBROJ: 3804-120-06-2, 19. prosinca 2006.

- Izmjene programa 07-08; izmjene vrijede od akademske godine 2007./2008. na temelju dokumenta: odluka Fakultetskog vijeća od 16. srpnja 2007., KLASA: 602-04/07-01/127, URBROJ: 3804-850-07-12, 31. kolovoza 2007.

- Izmjene programa 08-09; izmjene vrijede od akademske godine 2008./2009. na temelju dokumenta: odluka Fakultetskog vijeća od 02. i 17. srpnja 2008., KLASA: 602-04/08-01/118, URBROJ: 3804-850-08-90, 21. srpnja 2008.

- Izmjene programa 09-10 do 13-14; u dokumentu su navede sve izmjene programa od ak. godine 2009./2010. do ak. godine 2013./2014.

- Izmjene izvedbenog plana 14-15; u dokumentu su navede sve izmjene programa od akademske godine 2014./2015. odobrene na sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta održanoj 27. lipnja 2014. (KLASA: 602-01/14-01/135, URBROJ: 3804-850-14-18, 1. srpnja 2014; KLASA: 602-04/14-01/102, URBROJ: 3804-850-14-13, 2. srpnja, 2014.)