Revija za filozofiju i psihologiju

 

Revija za filozofiju i psihologiju bio je prvi psihologijski časopis u Hrvatskoj, ali je 1927. godine objavljen samo jedan broj. Među osnivačima i urednicima bili su Ramiro Bujas i Elza Kučera.