Obrana diplomskog rada – Petra Vlainić

U četvrtak, 13.7.2023. u 12,00 sati Petra Vlainić branit će diplomski rad pod naslovom Neki korelati psihološke sigurnosti u organizacijama.

Povjerenstvo:
1. prof. dr. sc. Dinka Čorkalo-Biruški

2. prof. dr. sc. Zvonimir Galić (mentor)

3. Nikola Erceg, asist.