Obavijest o obrani diplomskog rada – Tea Jur …

U srijedu, 27.9.2023. u 9,00 sati Tea Jurić branit će diplomski rad pod naslovom Povezanost motivacija za korištenje pornografije s učestalošću i problematičnim korištenjem pornografije kod žena.

Povjerenstvo:
1. prof. dr. sc. Meri Tadinac

2. doc. dr. sc. Tanja Jurin (mentorica)

3. Ena Uzelac, asist.