Početak nastave – Teorija i praksa profesio …

Nastava iz kolegija Teorija i praksa profesionalne orijentacije započeti u petak, 13.10., prema rasporedu.