Anketni upitnik o zadovoljstvu različitim aspekti …

Mole se studenti koji su završili diplomski studij fonetike, ali i oni koji su odslušali sve kolegije na diplomskome studiju fonetike, a još nisu diplomirali, da ispune Anketni upitnik o zadovoljstvu različitim aspektima studija. Anketa je anonimna, za ispunjavanje je potrebno do 10 minuta i pristupa joj se putem poveznice: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer9Azz7jUOTF_re171iWPei5G3csqtR0aYq8Rhl7K3f8k2yg/viewform.

Planira se kontinuirano provođenje ankete s ciljem osiguravanja što boljih studija na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Zahvaljujemo svima koji će sudjelovati u ispunjavanju ankete!