Obavijest o obrani diplomskog rada – Ana Lea …

U srijedu, 18.10.2023. u 10,00 sati Ana Lea Odak branit će diplomski rad pod naslovom Povezanost karakteristika osobe i okolinskih faktora s profesionalnom zrelosti srednjoškolaca.

Povjerenstvo:
1. prof. dr. sc. Vesna Buško

2. izv. prof. dr. sc. Maja Parmač Kovačić (mentorica)

3. izv. prof. dr. sc. Ana Butković