Obavijest o obrani diplomskog rada – Tea Đu …

U ponedjeljak, 18.12.2023. u 10,00 sati Tea Đula branit će diplomski rad pod naslovom Psihometrijske karakteristike upitnika osjetljivosti na okolinu za odrasle HSP-12 u uzorku mladih odraslih osoba.

Povjerenstvo:
1. prof. dr. sc. Dragutin Ivanec

2. prof. dr. sc. Gordana Keresteš (mentorica)

3. Francesca Dumančić, asistentica