NATJEČAJ ZA IZBOR DEMONSTRATORA U LJETNOM SEMESTR …

Vijeće Odsjeka za psihologiju raspisuje natječaj za izbor demonstratora koji će tijekom ljetnog semestra akademske godine 2023./2024. pomagati u izvođenju nastave, a djelomice i u istraživačkoj djelatnosti Odsjeka. Natječaj se odnosi samo na redovne studente II. ili više  godine studija. Sudjelovanje u izvođenju nastave tiče se u prvome redu kolegija Psihologijski praktikum I te Psihologijski praktikum III.

Na natječaj se mogu javiti studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

  • da su redoviti studenti psihologije
  • da u dosadašnjem studiju nijednom nisu ponavljali godinu ili pauzirali
  • da su uspješno položili sve propisane ispite prošle godine studija
  • da su motivirani i imaju smisla za suradnju u znanstveno-nastavnim aktivnostima
  • za kolegij Psihologijski praktikum I mogu se javiti studenti druge ili više godine studija
  • za kolegij Psihologijski praktikum III mogu se javiti studenti pete godine studija i apsolventi

Molba treba sadržavati osnovne podatke o kandidatu (i telefon i e-mail adresu), prijepis svih do sada položenih kolegija s ocjenama (nije potrebna ovjera studentske službe), prosjek ocjena i kratko obrazloženje motivacije za podnošenje molbe.

Molbu za demonstraturu treba poslati putem e-maila Francesci Dumančić (fdumanci@ffzg.hr) i to do srijede, 24. siječnja 2024. u 10 sati.

Nakon isteka roka za predaju molbi, Vijeće Odsjeka će na prvoj narednoj sjednici izabrati demonstratore. Demonstratura se novčano honorira.