Obavijest o obrani diplomskog rada – Lea Jur …

U srijedu, 14.2.2024. u 12,00 sati Lea Juraić branit će diplomski rad pod naslovom Neki čimbenici psihološke dobrobiti studenata u razdoblju odraslosti u nastajanju.

Povjerenstvo:
1. prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić

2. doc. dr. sc. Inja Erceg (mentorica)

3. Francesca Dumančić, asistentica

Obrana će se održati u dvorani A229.