Obavijest o obrani diplomskog rada – Mateo J …

U utorak, 13.2.2024. u 10,30 sati Mateo Jukić branit će diplomski rad pod naslovom Neke odrednice ovisnosti o vježbanju rekreativnih vježbača i vježbačica.

Povjerenstvo:
1. prof. dr. sc. Damir Ljubotina

2. doc. dr. sc. Inja Erceg (mentorica)

3. izv. prof. dr. sc. Aleksandra Huić

Obrana će se održati u dvorani A229.