Početak nastave iz Psihologije djetinjstva i adol …

Prvo predavanje iz Psihologije djetinjstva i adolescencije održat će se u ponedjeljak, 26. veljače, u D2, s početkom u 11:00 sati. Prve vježbe/seminari održat će se u utorak, 27. veljače, u A203, u tri grupe:

prva grupa počinje u 11:15 sati, druga u 12:15 sati, a treća u 13:15 sati. Grupe za seminare/vježbe formirat će se na predavanju u ponedjeljak. Dolazak na nastavu je obavezan. Detalje o obavezama u kolegiju saznat ćete na prvom predavanju.