Početak nastave – Socijalna percepcija i st …

Nastava iz kolegija Socijalna percepcija i stavovi počet će u utorak, 27. veljače duplim terminom predavanja. Prvi termin predavanja održat će se , prema rasporedu, od 14.45h do 16.15h u dvorani D2. Drugi termin predavanja održat će se od 16.30h do 18.00h u dvorani D2.

U srijedu, 28. veljače neće biti seminara i vježbi.