Obavijest o obrani diplomskog rada – Magdale …

U petak, 7.6.2024. u 9,00 sati Magdalena Dedić branit će diplomski rad pod naslovom Prediktori usamljenosti nakon prekida romantične veze.

Povjerenstvo:
1. prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić

2. prof. dr. sc. Margareta Jelić (mentorica)

3. dr. sc. Ena Uzelac, viša asistentica