Obavijest o obrani diplomskog rada – Iva Bar …

U utorak, 2.7.2024. u 10,00 sati Iva Barun branit će diplomski rad pod naslovom Odnos između privrženosti, kvalitete romantičnog odnosa i njegove vidljivosti na društvenim mrežama.

Povjerenstvo:
1. prof. dr. sc. Meri Tadinac

2. prof. dr. sc. Željka Kamenov (mentorica)

3. dr. sc. Ivan Tomić, viši asistent