Projekt ACT

Kvalifikacijski radovi

Diplomski radovi

Košir, I. (2022). Vpliv osebnostnih in motivacijskih dejavnikov na učinke treninga kognitivnega nadzora ; Mentori: prof.dr.sc. Anja Podlesek, izv.prof.dr.sc. Andrea Vranić

  • Rezultati treninga inhibicije pokazuju vrlo specifične učinke na kriterijskom zadatku te izostanak dobiti na mjerama bliskog i dalekog transfera. Iako su neki faktori ličnosti i motivacije bili povezani s dobiti na nekim kognitivnim zadacima, ti su učinci bili zanemarivi. Čini se kako je heterogenost dobivenih efekata u istraživanjima kognitivnog treninga vjerojatno rezultat drugih čimbenika koji bi trebali dalje biti istraženi.

Kraljević, A. (2023). Sustavni pregled literature i meta-analiza učinkovitosti kompjuteriziranih kognitivnih treninga kod zdravih odraslih osoba; Mentor: izv.prof.dr.sc. Andrea Vranić

  • Rezultati meta-analize i sustavnog pregleda literature upućuju na mali učinak kompjuteriziranih kognitivnih treninga i ističu važnost istraživanja specifičnih uvjeta koji doprinose njihovoj učinkovitosti. Također sustavni pregled upućuje na nužnost standardiziranja metoda istraživanja i izvještavanja u svrhu promicanja ovog područja i implementacije samih kompjuteriziranih kognitivnih treninga.

Sedlar, M. K. (2022). Učinci treninga ažuriranja na radno pamćenje i fluidno rezoniranje kod starijih odraslih osoba; Mentor: izv.prof.dr.sc. Andrea Vranić

  • Ažuriranje radnog pamćenja smatra se jednim od najsnažnijih prediktora brojnih viših kognitivnih funkcija. S obzirom na važnost  kapacitet radnog pamćenja i fluidnog rezoniranja u predviđanju svakodnevnog kognitivnog funkcioniranja, pitanje transfera treninga ažuriranja radnog pamćenja na ove kognitivne funkcije privuklo je mnogo pažnje u znanstvenoj, ali i stručnoj zajednici. Cilj ovog rada bio je ispitati učinke treninga ažuriranja na kapacitet radnog pamćenja i fluidno rezoniranje.

Vrhovski, G. (2022). Učinkovitost treninga ažuriranja radnog pamćenja u srednjoj i starijoj odrasloj dobi; Mentor: izv.prof.dr.sc. Andrea Vranić

  • Istraživanja učinkovitosti kognitivnog treninga najčešće su usmjerena na osnaživanje procesa ažuriranja radnog pamćenja. Suvremena istraživanja kognitivnog treninga sve više pažnje pridaju razumijevanju mehanizma u podlozi učinaka kognitivnog treninga u kontekstu bliskog transfera. Cilj ovog rada bio je ispitati učinak treninga ažuriranja s afektivnim n-unatrag zadatkom na druge mjere ažuriranja radnog pamćenja.