HR | EN

Diplomski radovi

Povjerenstva za obranu diplomskih radova

Prijava teme i mentora

 1. Studenti 2. godine diplomskog studija trebaju sukladno obavijesti Odsjeka (u pravilu u veljači tekuće ak. god.) podnijeti Vijeću Odsjeka molbu za odobrenjem mentora i teme diplomskog rada. Studenti nakon upisa druge godine studija, odnosno nakon 15. listopada,  trebaju najprije razgovarati s potencijalnim mentorom, te ako nastavnik pristane biti mentorom, upućuju Vijeću Odsjeka za psihologiju molbu za odobrenje teme i mentora. Tema rada ne mora biti precizno operacionalizirana (iako može) i dogovorena s mentorom. Ukoliko neki studenti ne uspiju pronaći mentora ("popunjenost kapaciteta"), također predaju molbu Vijeću Odsjeka za psihologiju s predloženom temom. U takvom slučaju mentor će im biti određen od strane Odsjeka.

 2. Na prvoj sljedećoj sjednici Vijeće odsjeka za psihologiju će imenovati mentore i članove komisije za obranu diplomskog rada, te o tome izvijestiti studente.

 3. Studenti koji žele promijeniti mentora trebaju, nakon razgovora s trenutnim mentorom, zatražiti dozvolu novog, potencijalnog mentora za izradu diplomskog rada pod njegovim mentorstvom. Nakon toga studenti pišu molbu Vijeću Odsjeka za odobrenjem promjene. U molbi studenti navode tko je bio prethodni mentor i tko je novi mentor te jesu li oba mentora suglasna oko promjene.
 4. Ako studenti žele diplomirati do kraja ljetnog semestra tekuće godine, onda:
  a) trebaju prvu verziju rada predati mentoru do 15. svibnja tekuće godine.
  b) članovi komisije moraju rad koji je mentor već pogledao i odobrio dobiti najkasnije do 01.06. tekuće godine, ako se želi da obrana bude prije završetka ljetnog ispitnog roka.

 5. Ako studenti žele diplomirati do 30.09. tekuće godine, trebaju prvu verziju rada predati mentoru najkasnije do 01.07.
 6. Mentor i članovi komisije dužni su studentu dati povratne informacije o radu u roku od najviše 14 dana.

Upućuju se studenti da pročitaju i ODLUKU O ZAVRŠNIM RADOVIMA I ISPITIMA NA DIPLOMSKIM STUDIJIMA.

Informacije o izradi i obrani diplomskog rada


Prije početka konzultacija o početku izrade rada student u pisanom obliku predlaže mentoru problem i metodologiju na najviše jednoj stranici. Nakon toga na konzultacijama student i mentor dogovaraju plan istraživanja. U svim fazama istraživanja i pisanja diplomskog rada student ima pravo na konzultacije s mentorom, a po potrebi i ostalim nastavnicima Odsjeka.

Rad koji student predaje mentoru prvi put je predmet ocjene. Naime, mentor je dužan upozoriti na sve propuste u radu i pomoći studentu da rad dovede do završnog oblika koji se pohranjuje u knjižnicu. Ako je takvih mentorskih intervencija puno, ocjena diplomskog rada se nužno umanjuje. Dakle, od studenata se očekuje da ulože ozbiljan napor da rad ne zahtijeva suštinske intervencije, kako bi za njega dobili odličnu ili vrlo dobru ocjenu.


Posebno upozoravamo na nekritično citiranje literature u dva smisla:

a) student nije dobro razumio što piše u izvorniku, pa prijevod nema smisla;

b) nije sve što se može naći u literaturi široko prihvaćeno od većine eksperata iz područja, pa je dobro konzultirati se s mentorom o takvim navodima.


Obrana rada se sastoji od dva dijela. U prvom student u načelu PP prezentacijom u 15 do najviše 20 minuta izlaže rad. Preporučujemo sastaviti najviše 20-ak informativnih slajdova koji služe kao podsjetnik za izlaganje, a ne da se s njih čita od riječi do riječi, odnosno prikazati najznačajnije tablice i grafove, koji se interpretiraju u smislu trendova i značajnosti, a ne čitaju se broj po broj.

U drugom dijelu povjerenstvo postavlja pitanja koja se ponajprije odnose na metodologiju. Stoga je potrebno prije obrane obnoviti osnove statistike, psihometrije i metodologije znanstvenih istraživanja. Drugi dio pitanja se odnosi na šire područje rada. Može ga se definirati kao jednu od grana psihologije.

Grane psihologije su:

1. opća psihologija
2. biološka psihologija
3. razvojna psihologija
4. socijalna psihologija
5. klinička i zdravstvena psihologija
6. psihologija rada
7. školska psihologija i psihologija obrazovanja
8. ostale primijenjene psihologije


Ukoliko student/ica ne zadovolji u odgovorima na pitanja povjerenstva, zakazuje se nastavak obrane (u ne kraćem roku od 3 tjedna) u kojem se rad ponovo ne izlaže, već se samo odgovara na novi skup pitanja.  

Prijava diplomskog ispita

Studenti prije same prijave diplomskog ispita moraju (osim položenih ispita) obaviti i u indeks upisati:

 1. Sudjelovanje u istraživanjima: potvrđuje zamjenik pročelnika
 2. Praksa: potvrđuje zamjenik pročelnika
 3. Individualni rad s mentorom: potvrđuje mentor diplomskog rada

 

Kada predate gotov diplomski rad i dogovorite datum obrane, potrebno je , radi otvaranja košuljice za obranu, u tajništvo Odsjeka donijeti sljedeće:

 1. indeks
 2. prijavnicu (ispit treba prijaviti i preko ISVU-a)
 3. potvrde o sudjelovanju u istraživanjima
 4. odobrenje za provedbu istraživanja – potvrda mentora ili etičkog povjerenstva Odsjeka za psihologiju da je provedeno istraživanje u skladu s etičkim načelima struke (http://psihologija.ffzg.unizg.hr/istrazivanja/eticko-povjerenstvo)
 5. studenti koji studiraju po starom programu i studenti kojima su istekla studentska prava trebaju pristupanje diplomskom ispitu platiti 500 kuna (za uplatnicu pitati u studentskoj službi) i donijeti uplatnicu

Navedene dokumente potrebno je donijeti nakon što je dogovoren datum obrane, a najkasnije 8 dana prije same obrane.


Nakon obrane:

U tajništvo Odsjeka trebate donijeti indeks, prijavnicu i ispunjene formulare koje ste preuzeli sa stranice Studentske službe ("Obrasci potrebni za završetak i izdavanje diplome diplomskog studija") kako bi vam ih mogli potvrditi. Nakon toga nosite te obrasce u Studentsku službu – najkasnije 20 dana nakon obrane.
Studenti trebaju poslati primjerak diplomskog rada na mail psy@ffzg.hr (nije potrebno nositi u knjižnicu) te ispuniti Izjavu o pohrani ocjenjenog rada u digitalni arhiv knjižnice Filozofskog fakulteta - izjavu preuzimate u Tajništvu Odsjeka.

Upute za pisanje i oblikovanje teksta

Upute za pisanje i oblikovanje teksta diplomskog rada nalaze se u prilogu. Studenti se trebaju STROGO PRIDRŽAVATI ovih uputa!