HR | EN

 

Naziv studija: Psihologija
Nositelj studija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Izvođač studija: Odsjek za psihologiju
Trajanje studija: 4 semestra
Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Završetkom diplomskog studija stječe se naziv magistar/magistra psihologije

 

O studiju

Temeljni cilj diplomskog studija psihologije jest stjecanje istraživačkih i  stručnih kompetencija u psihologiji:
(a) metodološkom edukacijom osposobljava se studente/ice za samostalno koncipiranje i provođenje psihologijskih istraživanja; planiranje, provođenje i evaluaciju projekata i programa;
(b) stjecanje znanja iz određenog područja primijenjene psihologije (primjerice, iz industrijske ili školske ili kliničke psihologije) te stručnih znanja i vještina potrebnih za rad u praksi;
(c) djelotvorno rješavanje stručnih problema na temelju profesionalnih znanja i vještina te kritičkog i kreativnog mišljenja;
(d) sposobnost profesionalnog komuniciranja s klijentima kao i s članovima interdisplinarnih timova;
(e) pripremljenost za nastavak znanstvenog i stručnog usavršavanja;
(f) osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadaća i rješavanje stručnih problema na nužnoj etičkoj razini.

Psiholozi se, kao stručni suradnici, zapošljavaju u svim djelatnostima suvremenog društva: predškolske institucije, osnovna škola, srednja škola, visokoškolsko obrazovanje, socijalna skrb, zapošljavanje, zdravstvo, gospodarstvo, policija, vojska, trgovina (marketing), državne i upravne institucije (kao što su gospodarstvene i slične komore, državni zavodi za socijalnu skrb itd.).

Za praćenje ovog programa nužan je završen program kojim se stječe naziv baccalaurea/baccalaureus društvenih znanosti, smjer psihologija.