HR | EN

Članovi katedre

 

Prof. dr. sc. Dragutin Ivanec
Soba: C-313, Tel. 4092-196
E-mail: divanec@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem maila

Izv. prof. dr. sc. Mirjana Tonković 
Soba: C-317, Tel. 4092-199
E-mail: mtonkovic@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić
Soba: C-317, Tel. 4092-199
E-mail: darja.maslic@ffzg.hr
konzultacije prema dogovoru putem maila

Izv. prof. dr. sc. Andrea Vranić (predstojnica)
Soba: C-319, Tel. 4092-154
E-mail: andrea.vranic@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Dr. sc. Jasmina Tomas, poslijedoktorandica
Soba: C-319, Tel. 4092-154
E-mail: jtomas@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Dr. sc. Ivan Tomić, asist.
Soba: C-313, Tel. 4092-196
E-mail: itomic3@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Francesca Dumančić, asist.
Soba: C-303, Tel. 4092-378
E-mail: fdumanci@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Marina Martinčević, asist.
Soba: A-231, Tel. 4092-254
E-mail: mmartincevic@ffzg.hr

Luka Juras, asist. na projektu
E-mail: ljuras@ffzg.hr
konzultacije prema dogovoru putem maila

Arina Veseli, stručni suradnik
E-mail: aveseli@ffzg.hr