HR | EN

Članovi katedre

 

Prof. dr. sc. Dragutin Ivanec (predstojnik)
Soba: C-313, Tel. 4092-196
E-mail: divanec@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem maila

Izv. prof. dr. sc. Mirjana Tonković 
Soba: C-317, Tel. 4092-199
E-mail: mirjana.tonkovic@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić
Soba: C-317, Tel. 4092-199
E-mail: darja.maslic@ffzg.hr
konzultacije prema dogovoru putem maila

Izv. prof. dr. sc. Andrea Vranić
Soba: C-319, Tel. 4092-154
E-mail: andrea.vranic@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila
Slobodna studijska godina u ljetnom semestru 2020./2021.

Dr. sc. Jasmina Tomas, poslijedoktorandica
Soba: C-319, Tel. 4092-154
E-mail: jtomas@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila
Plaćeni dopust u ljetnom semestru 2020./2021.
Stipendija Fulbrightove zaklade za postdoktorsko znanstveno
usavršavanje 
(Fulbright Postdoctoral Research Award),
Washington State University, 
Vancouver, USA.

Dr. sc. Ivan Tomić, asist.
Soba: C-313, Tel. 4092-196
E-mail: itomic3 [@] ffzg.hr
Studijski boravak, neplaćen dopust
University of Cambridge, Department of Psychology,
School of the Biological Sciences

Francesca Dumančić, asist.
Soba: C-303, Tel. 4092-378
E-mail: fdumanci@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Marina Martinčević, asist.
Soba: A-231, Tel. 4092-254
E-mail: mmartincevic@ffzg.hr
termini konzultacija:

prema dogovoru putem e-maila

Denis Vlašiček, asist.
Soba: C-313, Tel. 4092-196
E-mail: dvlasice@ffzg.hr
termin konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila
Na rodiljnom dopustu.