Poveznice

Project Implicit 

Međunarodna organizacija istraživača implicitne socijalne kognicije.

Poveznica: https://implicit.harvard.edu/implicit/