Projekt IRCiS

Poveznice

Uključivanje učenika izbjeglica u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske

Na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja nalaze se korisne Smjernice, upute, preporuke i prijedlozi aktivnosti učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima u osnovnim i srednjim školama za inkluziju ranjive skupine učenika izbjeglica.

Projekt „INCLuDE“ – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja – nastavni materijali za podršku školama u integraciji učenika izbjeglica

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske provodi projekt sufinanciran sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) Europske unije pod nazivom „INCLuDE“ – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja. Jedan od ciljeva projekta je i osnaživanje školskih stručnih suradnika i nastavnika za kvalitetniju integraciju učenika izbjeglica putem socijalne akcije u zajednici.

Više informacija dostupno na web stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina:

Priručnik možete preuzeti na ovoj poveznici.

Projekt “Novi susjedi” Centra za kulturu dijaloga

Centar za kulturu dijaloga u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske provodi projekt ‘‘Novi susjedi’’ koji doprinosi punoj integraciji osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo. Projekt potiče i razvija višedimenzionalni proces prihvaćanja i uključivanja azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom u društvo. Voditelji/ce slučajeva u provedbi individualnih planova integracije i kulturni medijatori/ce podrška su osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom u ostvarivanju uspješne integracije u novo društvo.

Više informacija dostupno na web stranicama: https://ccd.hr/novi-susjedi/

Psihološka podrška za izbjeglice iz Ukrajine

U Društvu za psihološku pomoć u sklopu projekta „Očuvanje mentalnog zdravlja i pružanje psihosocijalne podrške djeci i skrbnicima iz Ukrajine u Hrvatskoj“ , koji financiraju UNICEF Ured za Hrvatsku i Zaklada Solidarna, dostupna je usluga psihološke podrške namijenjena djeci, mladima i roditeljima/skrbnicima, izbjeglicama iz Ukrajine koji su na privremenom smještaju na području Hrvatske. Savjetovanje se provodi na engleskom ili ukrajinskom jeziku te po potrebi uz prevođenje, uživo u prostorijama Društvu za psihološku pomoć. Za više informacija kontaktirajte Centar Modus Društva za psihološku pomoć putem maila modus@dpp.hr ili na broj telefona 01 4826 111.

Društvo za psihološku pomoć

U sklopu projekta “Osnaživanje školskih stručnih suradnika i nastavnika za kvalitetniju integraciju učenika azilanata” izrađena je brošura namijenjena svim učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima koji u svoje škole uključuju učenike izbjeglice. Brošura je dostupna na poveznici:

https://dpp.hr/product/djeca-izbjeglice-u-skolama/

Projekt „Škola zajedništva“ – nastavni materijali za podršku školama u integraciji učenika/ca iz Ukrajine

Kolegice iz Foruma za slobodu odgoja u sklopu projekta „Škole zajedništva / Школи спільнот“ koji se provodi uz podršku Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, razvili su paket nastavnih resursa za podršku učiteljima i školama u integraciji učenika i učenica iz Ukrajine. Paket se sastoji od priručnika za osnovne i priručnika za srednje škole te od tri snimljena predavanja.

Više informacija dostupno na web stranicama Foruma za slobodu odgoja.

Priručnike možete preuzeti na ovim poveznicama:

Erasmus + DEAL Project

Ovdje možete naći informacije o projektu Erasmus + DEAL Project koji se
usmjerio na razvoj pismenosti i učenje jezika za učenike mlađe dobi u
nepovoljnom položaju s obzirom na jezik obrazovanja. Projekt nudi i bazu
podataka za aktivnosti usvajanja jezika s već pripremljenim materijalima
te priručnik za provoditelje aktivnosti: