Projekt IRCiS

O projektu

Integracija djece izbjeglica u školama: istraživanje efikasnosti školskih intervencija u izgradnji pozitivnih međugrupnih odnosa djece-izbjeglica i domicilne djece u Hrvatskoj (IRCiS) (1.9.2019. – 31.8.2023.)

Integrating refugee children in schools: a mixed-method study on the efficacy of contact-in-school interventions for building positive intergroup relations among refugee and host-society children (IRCiS)

Projekt IRCiS se bavi integracijom ranjive skupine djece izbjeglica u osnovne škole, ali i programima poticanja tolerancije i prihvaćanja različitosti za škole u kojima, zasad, nema takve djece. Prva godina projekta je posvećena ispitivanju potreba djece izbjeglica, ali i drugih sudionika u procesu integracije – njihovih roditelja, hrvatskih vršnjaka, te nastavnika i stručnih suradnika u odabranim školama – kako bismo čuli njihovo viđenje i potrebe u tom procesu. Konačni nam je cilj dobiti što potpuniju sliku o potrebama djece izbjeglica i domicilne djece tijekom procesa integracije, a dobivene informacije koristit će se kao smjernice za razvoj intervencijskog programa u školama, koji će biti usmjeren na razvoj pozitivnih stavova domicilne djece prema djeci izbjeglicama. Pripremit će se dvije vrste programa. Jedan će biti namijenjen radu u školama u kojima se tek očekuje dolazak izbjeglica, kako bi se domicilna djeca pripremila, podržala i prihvatila svoje novopridošle vršnjake. Drugi će biti namijenjen radu u školama koje već pohađaju učenici izbjeglice, kako bi se razvile strategije zajedničkog učenja koje će pomoći i domicilnoj i izbjegličkoj djeci u razvoju navika suradnje, pozitivnih stavova jednih prema drugima, te uspješniju integraciju. U izradi programa sudjelovat će i nastavnici te stručni suradnici škola uključenih u projekt, kako bi se osigurala izvedivost programa u školama i njihova primjenjivost za pojedini uzrast djece. U drugoj godini projekta će se razvijeni programi provesti u školama te će se kvantitativnim istraživanjem prije i poslije provedbe programa ispitati njihova učinkovitost.  Također će se nakon intervencije provesti intervjui i fokusne grupe sa djecom i nastavnicima kako bi se i na taj način provjerila učinkovitost programa i ispitao doživljaj sudionika u njihovoj primjeni. Očekuje se da će rezultati  projekta  rezultirati korisnim smjernicama i ponuditi konkretne aktivnosti koje se mogu provoditi u školama, imajući na umu perspektivu zaštite najboljeg interesa djece.

Financiranje i podrška

Projekt je financiran od strane Swiss Enlargement Contribution u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje (zajednički ga financiraju Hrvatska zaklada za znanost i Swiss National Science Foundation – SNSF), u razdoblju od 1.9.2019. do 31.8.2023.

Projekt je podržalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja temeljem stručnoga mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje, kao i Pravobraniteljica za djecu, a odobrilo ga je Etičko povjerenstvo Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta.