Projekt ACT

Aktivnosti

Na ovogodišnjim, 26. danima Ramira i Zorana Bujasa, održali smo simpozij pod nazivom Pump-up-the-jam: Can cognitive training make my day? pod voditeljskom palicom izv.prof.dr.sc. Andree Vranić. Kroz dio izlaganja prikazani su dosad prikupljeni podaci i rezultati opsežnog istraživačkog projekta Afektivni kognitivni trening: neuralni, kognitivni i bihevioralni učinci, financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost, dok su preostala izlaganja prikazala širok spektar mogućnosti treninga u pogledu različitih tipova korisnika i vrsta intervencija.

  • Martinčević i suradnici prezentirali su učinke treninga izvršnih funkcija kod osoba kasne srednje životne dobi. Prikupljeni podaci pokazuju da da je trening doveo do dobiti na treniranom zadatku, ali ne i do dobiti na mjerama svakodnevnog funkcioniranje.
  • Juras i suradnice ispitali su neuralne korelate promjena uzrokovanih treningom ažuriranja i inhibicije te su analizirali nekoliko qEEG parametara. Preliminarni podaci pokazuju da kod sudionika treninga nije došlo do promjena u alfa ili theta frekvencijskim pojasevima.
  • Marjan i suradnice istraživali su individualne prediktore učinkovitosti treninga ažuriranja kod osoba starije životne dobi te su pokazali da fluidno rezoniranje predviđa prosječni uspjeh na treningu, dok je dob sudionika predviđala brzinu napretka tijekom treninga.
  • Strojnik i Podlesek su istraživale učinkovitost kognitivnog treninga u nedovoljno proučavanoj populaciji neurotipične djece (učenici trećih razreda). Pronašli su pozitivan učinak treninga na rezultate na testu fluidnog rezoniranja, dok nisu pronašli učinke na druge kognitivne sposobnosti.
  • Naposljetku, ekološki valjan A-box trening, kojeg su osmislile Vranić i Martinčević, pokazuje obećavajuće rezultate kod osoba s blagim kognitivnim poremećajem i demencijom. Čini se kako ovakva intervencija može ojačati osnovne kognitivne sposobnosti (poput snalaženje u vremenu i prostoru, orijentaciji, prepoznavanju i pamćenju).

Prikazana istraživanja pokazuju da različiti protokoli kognitivnog treninga mogu dovesti do različitih ishoda i pozivaju na oprez prilikom generalizacije učinaka treninga na netrenirane sposobnosti. Istovremeno, istraživanja potvrđuju učinkovitost treninga  u nekim populacijama (djeca, pacijenti s Alzheimerovom bolešću) te dobit na mjerama bliskog transfera što ukazuje na očuvanje kapaciteta za usvajanje novih vještina u starijoj životnoj dobi.

 

 

 

 

 

Posjet Institutu za medicinska istraživanja u Beogradu

Doktorand Luka Juras je, od 12. lipnja 2023. do 8. srpnja 2023. boravio sam na Institutu za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu. Na Institutu se, pod mentorstvom dr. sc. Jovane Bjekić, usavršavao u korištenju transkranijalne stimulacije s ciljem osnaživanja kognitivnih sposobnosti.

Osim toga, Luka je održao predavanje za psihologe, psihijatre i neurologe na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. U sklopu predavanja Luka je ukratko predstavio pregled suvremenih istraživanja kognitivnog treninga te mogućnosti i ograničenja u primjeni treninga.  Nakon izlaganja, poveo se razgovor o mogućnostima buduće suradnje Odsjeka za psihologiju s Institutom za mentalno zdravlje u Beogradu. Obostrano je izražen interes za provedbu istraživanja u području kognitivnog treninga te razmjenom iskustva u provedbi različitih intervencija za kognitivnu rehabilitaciju.

 

 

 

Sudjelovanje ACT tima na konferenciji u Beogradu

U razdoblju od 31. ožujka do 2. travnja 2023. u Beogradu je održana konferencija Empirijska istraživanja u psihologiji na kojoj su sudjelovali Marina, Andrea i Luka. Na konferenciji su predstavljeni radovi iz različitih područja psihologije, a kognitivna psihologija bila je zastupljena s dvije vrlo posjećene sekcije. Na jednoj od njih Luka je održao izlaganje Does One Size Fit All? Individual predictors of working memory training gains na kojem je predstavio individualne prediktore dobiti na treninzima koji su razvijeni u sklopu projekta Afektivni kognitivni trening: neuralni, kognitivni i bihevioralni učinci. Do sada prikupljeni podaci na ACT projektu ukazuju na važnost individualnih čimbenika prilikom odabira primjerene intervencije kognitivnog osnaživanja.  

Andrea i Marina sudjelovale u obilježavanju Svjetskog dana mentalnog zdravlja

U organizaciji Zagrebačkog psihološkog društva, Andrea Vranić i Marina Martinčević održale su predavanje o mentalnom zdravlju u starijoj životnoj dobi povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Demografske promjene dovele su do pojačane brige za očuvanje kvalitete života sve starijeg stanovništva. Publika je na predavanju mogla saznati više o obilježjima mentalnog zdravlja u starijoj dobi, ali i različitim zaštitnim i rizičnim faktorima za razvoj problema mentalnog zdravlja. Istaknute su različite aktivnosti koje podupiru očuvanje metalnog zdravlja i suočavanje sa svakodnevnim izazovima starenja. S obzirom na važnosti socijalnih resursa za očuvanje kvalitete života, naglašena je uloga usamljenosti u „uspješnom“ starenju, ali i moguće strategije za ublažavanje usamljenosti u starijoj dobi.

Ako ste propustili predavanje, na Facebook profilu Zagrebačkog psihološkog društva možete pogledati snimku predavanja.

Izlaganje rezultata projekta i na 14th Alps-Adria Psychology Conference u Milanu

Nakon uspješno održane konferencije u Lilleu, ACT-ovci su se odmah uputili na 14th Alps-Adria Psychology Conference u Milanu. Ova konferencija omogućava istraživačima iz Austrije, Mađarske, Hrvatske, Slovenije i Italije (, ali i istraživačima iz drugih zemalja) da prezentiraju radove temeljnih i primijenjenih istraživanja iz sviju područja psihologije. Luka je na konferenciji održao izlaganje pod nazivom Cultural adaptation and psychometric evaluation of two abbreviated forms of the Everyday Problems Test u kojoj je predstavio rezultate validacije dvije kratke forme Testa svakodnevnih zadataka  na populaciji osoba srednje odrasle dobi. Dobri psihometrijski pokazatelji te jednostavna i brza primjena čine ovaj test potencijalno zanimljivim alatom u procjeni svakodnevne kognitivne kompetencije u budućim istraživanjima u zemljama koje imaju sličnu kulturu kao Hrvatska u kojoj je provedena adaptacija testa. 

 

Sudjelovanje projektnog tima na 22nd Conference of the European Society for Cognitive Psychology

Užarene ljetne temperature nisu spriječile ACT-ovce da prezentiraju do sada prikupljene podatke na dvije međunarodne konferencije. U Lilleu je od 29. kolovoza do 1. rujna održana 22nd Conference of the European Society for Cognitive Psychology – međunarodna konferencija Europskog udruženja za kognitivnu psihologiju. Pregledom programa može se vidjeti da je pitanje učinkovitosti kognitivnih treninga bilo jedna od najzastupljenijih tema na ovogodišnjem izdanju konferencije. Bogatoj raspravi o kognitivnim treninzima pridonijeli su Andrea i Luka prezentacijom postera Can emotions help enhance cognitive abilities? Working memory training with affective materials na kojem su izložili rezultate analiza dobiti na mjerama bliskog i dalekog transfera za sudionike prve etape treninga. Osim što su prezentirali rezultate ACT projekta te sudjelovali na brojnim predavanjima i simpozijima, boravak na konferenciji su iskoristili i za susrete i radne sastanke s nekoliko istraživača i istraživačkih timova (Prof. Claudia Van Basten – Cognitive ability and Plasticity Lab, University of Sheffield, Prof. Tilo Strobach – Hamburg Medical School) te Prof. Michal Wierzchon – Jagiellonian University, Krakow), na kojima su razmijenili iskustva u provođenju kognitivnih treninga te razgovarali o daljnjoj i budućoj suradnji.

 

ACT-ovci na ljetnim školama

Projektni tim iskoristio je ljetne mjesece za usavršavanje iz metodologije longitudinalnih istraživanja. Marina je sudjelovala na RECSM Summer Methods School u sklopu koje se upoznala s primjenom metodologije strukturalnog modeliranja u analizi longitudinalnih i višerazinskih podataka. Luka je iskoristio sudjelovanje na GESIS Summer School ne samo za edukaciju o analizi longitudinalnih podataka nego i specifičnostima prilikom izrade nacrta i implementacije longitudinalnih istraživanja. Sudjelovanje na ovim ljetnim školama omogućit će projektnom timu provođenje kompleksnih analiza u daljnjim fazama projekta.

Članovi ACT projektnog tima na Danima psihologije u Zadru

Svi ACT-ovci su sudjelovali na konferenciji 23. Dani psihologije koja se održala u Zadru, od 26. do 28. svibnja 2022, kroz predavanja, izlaganja istraživanja ili promociju publikacija.

Andrea je održala plenarno predavanje pod nazivom Svaka igra, svaka dobiva?: kognitivni trening kao višedimenzionalni konstrukt .  Luka je održao usmeno izlaganje istraživanja Može li to malo kraće?: Prijedlog dvije kratke forme Testa svakodnevnih zadataka, u čijoj su izradi sudjelovali svi članovi tima, a na kojem je  predstavio rezultate validacije dvije kratke forme testa svakodnevnih zadataka.

Uz ova istraživanja vezana uz ACT projekt, Marina i Andrea su na konferenciji sudjelovale s još tri istraživanja:

Psihosocijalne odrednice objektivnih i subjektivnih pokazatelja uspješnog starenja (suradnja sa Sveučilištem u Zadru),

Brain-train aplikacije: provjera učinkovitosti dvije aplikacije za kognitivno osnaživanje (suradnja s Fakultetom za medije i komunikacije u Beogradu) i

 (Un)plugged: učinkovitost višekratne transkranijalne stimulacije na asocijativno pamćenje (suradnja s Institutom za medicinska istraživanja u Beogradu).

Naposljetku, održana je promocija sveučilišnog udžbenika Uspješno starenje: Teorijski pristupi, metode istraživanja i čimbenica doprinosa, urednice izv.prof.dr.sc. Ivane Tucak Junaković, u kojoj je objavljeno Andreino poglavlje Uspješno kognitivno starenje: Kako očuvati zdravlje mozga?.

Usavršavanja članova ACT tima

Luka Juras je, od 4. listopada 2021. do 6. prosinca 2021., boravio na Insititute of Psychology, Faculty of Philosphy, Jagiellonian University u Krakowu, Poljska. Na Institute se,  pod mentorstvom Prof. Michała Wierzchońa, usavršavao u području elektrofizioloških mjerenja (EEG, qEEG) i analiza kroz sudjelovanje u COST projektu The neural architecture of consciousness (glavni istraživač: Prof. Kristian Sandberg, Aarhus University, Danska). U suradnji s poslijedoktorandicom dr.sc. Renate Rutiku proveo je istraživanje primjenjivosti bihevioralne paradigme za procjenu vremena potrebnog za svjesnost o podražaju te istražio mogućnost korištenja EEG pokazatelja u predviđanju bihevioralnih rezultata.

Osim stjecanja vrijednih akademskih i znanstvenih iskustava, Luka je zahvaljujući ovom boravku po prvi put imao priliku programirati, letjeti avionom, živjeti u studentskom domu i dva mjeseca boraviti izvan Hrvatske. Topla dobrodošlica na Institutu omogućila mu je sklapanje brojnih poznanstva i prijateljstva. U slobodno vrijeme uspio je istražiti mnoge znamenitosti, a kao posebno postignuće istaknuo bi kolekciju od preko 30 fotografija patuljaka u Wroclawu.

Stipendija za njegov boravak ostvarena je u okviru akademske mreže CEEPUS Neuroshare: Sharing tools and expertise in behavioral neuroscience (voditeljica: izv. prof. dr. sc. Andrea Vranić). 

Nabava opreme: Kako ćemo snimati aktivnost mozga?

Bez obzira na to što radimo, milijarde neurona u našem mozgu razmjenjuju informacije putem električnih impulsa. Razumijevanje promjena u električnoj aktivnosti mozga kod polaznika kognitivnih treninga jedan je od uvjeta za bolje razumijevanje učinaka treninga na svakodnevno funkcioniranje. Upravo zato će ACT projektni tim provesti EEG snimanja sudionika u kognitivnom treningu. EEG je neinvazivna metoda mjerenja moždane aktivnosti preko elektroda postavljenih na vlasište sudionika. Zahvaljujući financijskoj podršci Hrvatske zaklade za znanost za potrebe ACT projekta nabavljen je suvremeni bežični EEG uređaj koji će omogućiti kraće vrijeme pripreme i veću udobnost sudionika za vrijeme snimanja.