Afektivni kognitivni trening: neuralni, kognitivni i bihevioralni učinci (ACT)

Kognitivni trening je intervencija u obliku strukturiranih vježbi usmjerenih na različite aspekte kognitivnog funkcioniranja, utemeljena na ideji kognitivne plastičnosti i reorganizacije mozga. Dobit (učinak) treninga se izražava kao razlika uratka u zadatku prije i nakon treninga, a tumači se prijenosom sposobnosti osnažene treningom na netrenirane sposobnosti, tzv. transferom. S obzirom na svakodnevnu učestalost afektivno obojenih ili, pak, zadataka osobne prirode, broj treninga temeljenih na afektivnoj obradi iznenađujuće je malen. Korištenje afektivnih materijala u sklopu treninga posebno ima smisla u svjetlu nalaza o zajedničkoj frontoparijetalnoj osnovi afektivne kontrole i radnog pamćenja (RP) što ujedno predstavlja i moguću neuralnu osnovu transfera kognitivnog treninga u domenu regulacije emocija. 

U okviru ovog projekta bit će provedena sustavna usporedbu učinaka treninga izvršnih aspekata RP, korištenjem afektivno obojanih materijala, kod odraslih starijih osoba. Učinci treninga će se razmatrati na neuralnoj, kognitivnoj i ponašajnoj razini, a zavisne varijable odgovaraju sposobnostima bliskog (različite kognitivne sposobnosti) i dalekog transfera (svakodnevno funkcioniranje). Projekt predviđa primjenu različitih metodoloških pristupa. Dok se u prvoj fazi projekta provodi razvoj i konstrukcija mjernog instrumenta za procjenu svakodnevnog funkcioniranja, kao buduće mjere dalekog transfera, u drugom dijelu projekta kombinirat ćemo bihevioralni pristup s mjerama neuralne aktivnosti dobivenim pomoću kvantitativnog EEG-a. U treningu sudjeluju tri eksperimentalne skupine, koje se razlikuju prema treniranom aspektu radnog pamćenja i jedna kontrolna skupina sudionika. Dodatno, na poduzorku sudionika svake skupine određivat će se odgovarajući qEEG parametri u stanju mirovanja (prije i nakon završenog treninga) te aktivacija za vrijeme rješavanja zadataka s ciljem detekcije nelinearnih promjena kortikalne aktivnosti u funkciji treninga. Provjera učinaka treninga bit će provedena na latentnoj razini, odnosno na razini multigrupnih modela latentnih promjena u kognitivnim i bihevioralnim indikatorima, što će dati specifičnije informacije o promjenama u strukturi kognitivnih funkcija nakon treninga i njihovom transferu na sposobnosti potrebne za svakodnevno funkcioniranje. Također, utvrdit će se individualni prediktori učinkovitosti treninga na neuralnoj, kognitivnoj i bihevioralnoj razini.

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost u razdoblju od 1.1.2021. do 31.12.2024. (šifra projekta: IP-2020-02-6883).